Regulamin

Firma KOMTEK została założona przez pasjonata szeroko pojętej branży IT. A jeśli pasjonat zajmuje się tym co kocha - robi to z ogromną przyjemnością - a to musi przerodzić się w sukces.

Od 2005 roku, nieprzerwanie zapewniamy swoim klientom towar najwyższej jakości w najatrakcyjniejszych cenach. Rozpoczęliśmy swoją działalność od jednego punktu stacjonarnego. Aktualnie dzięki ciągłemu rozwojowi otworzyliśmy nowy magazyn oraz centrum wysyłkowe do obsługi zamówień internetowych oraz kolejny punkt stacjonarny mający miejsce na ul. Gromadzkiej 46 w Krakowie. Nieprzerwanie poszerzamy asortyment oraz usługi odpowiadając na potrzeby naszych klientów. Odpowiadając na nie, stajemy się liderami w sprzedaży sprzętu komputerowego, oraz szeroko rozumianej elektroniki niezbędnej do życia w XXI wieku.

Poszerzenie zakresu działalności o serwis i modernizację sprzętu komputerowego sprawiło, że mogliśmy jeszcze lepiej poznać codzienne potrzeby naszych klientów. Dzięki tej wiedzy, nie tylko jesteśmy na bieżąco z innowacjami w branży, ale sami kreujemy nowe standardy m.in. wysokiej klasy obsługę klienta. Przewagę nad konkurencją zapewnia nam również obsługa klienta biznesowego oraz indywidualnego.

To co cieszy najbardziej to świadomość, jak wielu klientów jest zadowolonych z zakupów u nas i rekomenduje sklep KOMTEK. Jest to dla nas ogromnym wyróżnieniem i jednocześnie potwierdzeniem, że obraliśmy dobry kierunek w rozwoju naszej firmy.

Adres: elektroniczny: sklep@komtek24.pl

adres: Komtek, ul. Gromadzka 46, 30-714 Kraków

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest KOMTEK Konrad Wajda, ul. Gromadzka 46, bud A, 30-714 Kraków, NIP: 677- 172-96-99, REGON 120168896

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU 

Nabywając u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny masz prawo nieodpłatnie zwrócić stary zużyty sprzęt, zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy będzie obejmował sprzęt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co nowy sprzęt u nas nabywany.   Żeby skorzystać z usługi bezpłatnego zwrotu zużytego sprzętu, prosimy Cię o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta drogą mailową na adres e-mial, dostępny w sekcji Kontakt. Niestety nie możemy zagwarantować jednoczesnej dostawy nowego i odbioru zużytego sprzętu. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu. Przed przekazaniem zużytego sprzętu, prosimy przygotuj zużyty sprzęt w następujący sposób: - kuchenki – wymagają odłączenia od instalacji gazowej (przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia) lub elektrycznej, - pralki, zmywarki i suszarki – wymagają odłączenia od instalacji wodnej i elektrycznej, - lodówki i zamrażarki -  konieczne jest rozmrożenie i odłączenie od instalacji elektrycznej. Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także: -dostarczając go na własny koszt na adres: KOMTEK, Gromadzka 46, 30-714 Kraków - w punktach zbierania zużytego sprzętu- w tym celu możesz zwrócić się z pytaniem do Urzędu Gminy lub Miasta, o podanie miejsca, w którym można bezpłatnie zezłomować stary sprzęt. Listę miejsc, w których można oddać zużyty sprzęt prowadzi również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pod następującym adresem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

Zwroty:

1. Prawo odstąpienia od umowy

• Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego

• Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. KOMTEK o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

• Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

2. Skutki odstąpienia od umowy

• W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszt zakupionego przedmiotu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Klient musi na własny koszt dostarczyć zwracany towar do sklepu.

• Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym.

• Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

• Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: KOMTEK ul. Gromadzka 46, 30-714 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

• Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

• Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

• Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 

 • w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych,
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości

 •  w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem,w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np. artykuły spożywcze: owoce, warzywa, nabiał,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, np. soczewki kontaktowe,
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. paliwo wlane do samochodu,
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy – np. wysokogatunkowe wina kolekcjonerskie lub whisky,
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – np. dostrojenie odbiornika telewizyjnego. W przypadku wszystkich pozostałych napraw innych niż „pilne” konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy,
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej,
 •     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 •     zawartych w drodze aukcji publicznej – np. zakup rzeźby w domu aukcyjnym,
 • o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert,
 •    o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi dokument potwierdzający zawarcie umowy – np. dostępu do serwisu VOD,
 •   o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta – np. konsument zamówił naprawę uszkodzonych żaluzji i udzielił przedsiębiorcy wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia.

• Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał . W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru.

Nie przyjmuję zwrotów od firm ( nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego )

3. Płatności

Płatności obsługiwane są za pomocą bezpiecznego systemu Autopay, obsługiwanego przez operatora płatności Autopay S.A.

Dostępne metody płatności:

 • przelew natychmiastowy
 • BLIK
 • karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic)
 • płatność odroczona PayPo.

Zamówienie nieopłacone w ciągu 7 dni jest automatycznie anulowane.

Reklamacje:

Czas na reklamację z tytułu rękojmi

2 lata

rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Adres do reklamacji

KOMTEK-SERWIS

ul. Gromadzka 46,

30-714 Kraków

Dodatkowe informacje

Procedura rozpatrywania reklamacji:

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych poprzez Sprzedawcę jest zgłoszenie usterki: reklamacje@komtek24.pl

Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru lub wysłać bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:

KOMTEK - SERWIS

ul. Gromadzka 46,

30-714 Kraków

reklamacje@komtek24.pl

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

Ważne:

Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.

Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).

4. GWARANCJA 

Na sprzęt nowy udzielamy 24 miesiące gwarancji.

Na sprzęt używany udzielamy 12 miesięcy gwarancji.

Procedura rozpatrywania reklamacji:

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych poprzez Sprzedawcę jest zgłoszenie usterki: reklamacje@komtek24.pl *

Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru lub wysłać bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:

 

 

KOMTEK - SERWIS

ul. Gromadzka 46

30-714 Kraków

reklamacje@komtek24.pl

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych.

Ważne:

Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.

Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).

Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową) oraz szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania.

 

5 PRAWO WŁAŚCIWE I SPORYPrawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a KOMTEK, której przedmiotem są usługi świadczone przez KOMTEK w ramach sklepu komtek24.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U.97.45.286).

W przypadku Użytkowników będących konsumentami, powyższy wybór prawa nie wyłącza ochrony przyznanej Użytkownikom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym Użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu.


Wszelkie spory pomiędzy komtek24 i Użytkownikiem niebędącym konsumentem, dotyczące komtek24, w tym związane z usługami świadczonymi przez komtek w ramach komtek24 będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe według siedziby komtek.

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl